Parafia NSJ w Wallington, NJ (USA)

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sakrament Pojednania (Spowiedź)

E-mail Print PDF

Sakrament Pokuty i Pojednania (popularnie zwany Spowiedzią Świętą) jest Darem Bożego Miłosierdzia - Łaską przebaczenia i pojednania z Bogiem i z ludźmi. W Sakramencie działa sam Bóg, który odpuszcza grzesznikowi jego grzechy wyznane w czasie spowiedzi. Aby dobrze skorzystać z tego Sakramentu należy przeprowadzić rachunek sumienia, wzbudzić w sercu żal za grzechy, postanowić poprawę, wyspowiadać się ze swoich grzechów i zadośćuczynić za grzechy Bogu i bliźniemu.

Sakrament Pokuty w naszej parafii jest sprawowany zasadniczo w dni powszednie o godz. 7:30 rano i od 13:00 do 14:00 w soboty. Wszelkie wyjątki oraz dodatkowe czasy spowiedzi są ogłaszane w Biuletynie Parafialnym.

Konfesjonały znajdują się w kościele po prawej stronie od głównego wejścia. W konfesjonałach jest miejsce do klęczenia oraz do siedzenia. Teksty do wypowiedzenia w czasie spowiedzi są wydrukowane i wywieszone w każdym z konfesjonałów. Po wejściu do konfesjonału pilnujmy, aby za sobą zamknąć drzwi. Zaczynamy spowiedź od pozdrowienia "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus" oraz od znaku krzyża. Po wyznaniu grzechów prosimy o zaznaczenie, że to już wszystkie grzechy popełnione od ostatniej spowiedzi. Koniecznie wyznajmy żal za grzechy i postanowienie poprawy. Kapłan udzieli tzw. nauki, naznaczy pokutę i udzieli rozgrzeszenia, o ile penitent jest właściwie usposobiony i o ile kapłan będzie rozgrzeszenia mógł udzielić.

FORMUŁA SPOWIEDZI
+ W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Ostatni raz byłem(am) u spowiedzi… Pokutę zadaną uczyniłem(am), obraziłem(am) Pana Boga następującymi grzechami:…
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, a Ciebie, Ojcze proszę o zbawienną pokutę, naukę i rozgrzeszenie. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu…
Kapłan: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego...
Kapłan: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.Penitent: Bo Jego Miłosierdzie trwa na wieki.
Kapłan: Bóg odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju.

CONFESSION
+ In the name of the Father and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Bless me, Father, for I have sinned. It has been …. Since my last confession. And these are my sins: ….
ACT OF CONTRITION
O my God, I am heartily sorry for having offended Thee, and I detest all my sins because of Thy just punishments, but most of all because they offend Thee, my God, Who art all-good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of Thy grace, to sin no more and to avoid the near occasions of sin. Amen.
Priest: God, the Father of mercies, through the death and resurrection of his Son has reconciled the world to himself and sent the Holy Spirit among us for the forgiveness of sins; through the ministry of the Church may God give you pardon and peace, and I absolve you from your sins in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen

Last Updated on Monday, 02 May 2011 03:56